Att främja fritt flöde av information och idéer är en av Unescos grundläggande idéer. Vid generalkonferensen 2011 antog Unescos medlemsländer ett ”Manifest för det digitala biblioteket” som utarbetats av The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

Foto: ©UNESCO/Raul Delongaro – Stadsbiblioteket i Stockholm

Manifestet innehåller principer för att hjälpa bibliotek med hållbar digitalisering. Digitalisering av bibliotek är avgörande för tillgång till information och bevarandet av nationella kulturarv. Lika tillgång till kulturella och vetenskapliga arv är en rättighet och bidrar till att främja lärandet och förståelse för mångfalden i världen, för den nuvarande generationen och för kommande.

»Läs manifestet här.