Den 23 april var Svenska Unescorådet medarrangör för ett rundabordssamtal om Utbildning för hållbar utveckling under Stockholm + 40 konferensen. Alexander Leicht, chef på Unescos enhet för Utbildning för hållbar utveckling var moderator för diskussionen. Bordet var mycket välbesökt och uppskattat!

»Läs mer om Utbildning för hållbar utveckling här.

»Stockholm +40 officiella websida.

»Unescos sida om Utbildning för hållbarutveckling.