”Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling” proklamerades av FN:s generalförsamling och firas den 21 maj varje år. Dagen ger möjlighet att mobilisera regeringar, politiska beslutsfattare, det civila samhället och organisationer för att främja mångfald.

Den 21 maj betonar Unesco bland annat vikten av att bevara världens mest utsatta kulturer, behovet av kulturpolitik och vikten av att vara medveten om värdet av den kulturella mångfalden i språken.

– Dagen för kulturell mångfald är en möjlighet att fördjupa vår förståelse för kulturell mångfald och att lära sig att leva bättre tillsammans, säger Mats Djurberg, generalsekreterare Svenska Unescorådet.

»Läs mer om Världsdagen för kulturell mångfald här.

»Ladda ner Unescos officiella “World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development”affisch här.