Via ett avtal som ingicks mellan Sverige och Unesco i april i år bidrar Sverige med 19 miljoner kronor till Unescos insatser för att stärka yttrandefriheten i Nordafrika och Mellanöstern. En del av detta stöd används nu för att stärka tillgången till information för syriska flyktingar i norra Jordanien, bl a genom radioprogrammet The Syrian hour, som sänds två gånger i veckan.

Foto: ©Unesco
Al-Sa’a Al-Suriyya (The Syrian Hour)

» Läs mer om radioprojektet The Syrian Hour.