På senare tid har vindkraftverken som ett alternativ till icke-förnyelsebara energikällor vunnit allt större mark – i dubbel bemärkelse. Nyligen riktade Unesco kritik mot planeringen av vindkraftverk vid Albrunna på Öland. Albrunna ligger i Södra Ölands jordbrukslandskap, ett av Sveriges 15 objekt på Unescos världsarvslista.

Om världsarv skriver Riksantikvarieämbetet att ”När de en gång kommit med på den prestigefyllda världsarvslistan garanteras de skydd och vård för all framtid”. Sverige ratificerat världsarvskonventionen dvs. bekräftat att man tänker följa regelverket, men inte inkorporerat den i svensk lagstiftning. Enligt svensk lag krävs ingen särskild prövning vid exempelvis planering av vindkraftverk i världsarvsområden – begreppet ”världsarv” omnämns inte i miljöbalken.

I fallet Albrunna har Unesco påmint myndigheterna om att de ska informera Unesco om omfattande förändringar nära världsarv. Världsarvskonventionen lägger stor vikt vid långsiktigt bevarandet av världsarven, det är bevarandet som är syftet med Världsarvskonventionen – och inte för att enbart locka besökare.

» Läs Barometerns tidningsartikel om världsarv eller vindkraft.

» Läs mer om de svenska världsarven.