Vid Unescos Man and the Biosphere programmes (MAB) internationella styrelsemöte, International Coordinating Council (ICC) i Paris nyligen, så beslutades att nästa års ICC-möte kommer att arrangeras i Sverige.

Foto: Ett av våra svenska biosfäromården, Blekinge skärgård ©UNESCO/Bergwall

I Sverige finns 5 biosfäromården och ett utbrett nätverkssamarbete inom det Svenska MAB-programmet. MAB vill uppmuntra till tvärvetenskaplig forskning, demonstration av goda exempel lokalt samt utbildning i hållbar kultur- och naturresursförvaltning. MAB-programmet bidrar därför inte bara till en bättre förståelse för miljön, inkluderande globala förändringar, utan också till en större samverkan mellan vetenskap, lokal kunskap samt regional och lokal förvaltning. En ledstjärna är samverkan mellan aktörer på olika samhällsnivåer och att initiativet till att bilda biosfärområden skall komma från lokalt och regionalt håll.

Sverige kandiderar även till MAB:s styrelse med styrelsekandidat Johanna MacTaggart. Johanna är Svensk nationell koordinator för arbete med biosfärområden i Sverige och har tidiagre varit biosfärkoordinator för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Hon har även varit Generalsekreterare för Europeiska organisationen Civilscape och Sveriges ledamot i EuroMAB steering Committee. Unesco utser MAB:s styrelse under generalkonferensen i höst.

» Läs mer om Svenska-MAB