Utbildningsminister Gustav Fridolin och Unescos generaldirektör Irina Bokova.

Sverige, via Sida, ger ytterligare 10 miljoner kronor till Unescos globala arbete med sex- och samlevnadsundervisning, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt hiv/aids-information. Utbildningsminister Gustav Fridolin har träffat Unescos generealdirektör Irina Bokova i Paris och undertecknat ett avtal om ett stöd för organisationens arbete med dessa frågor.

– Att Sverige kan stärka sitt stöd till Unescos arbete är viktigt för jämställdheten och i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Sverige spelar en stor roll i arbetet för jämställdhet, hbtq-rättigheter och unga kvinnors hälsa och rättigheter. Unesco spelar en avgörande roll i arbetet för att alla elever i skolan ska ha tillgång till en bra sex- och samlevnadsundervisning, säger Gustav Fridolin.

Läs mer

Regeringens pressmeddelande.

Unescos arbete med SRHR-frågor.