Sverige har, genom Sida, ingått ett avtal med Unesco som ger Unesco drygt 46 miljoner kronor i projektstöd under en treårsperiod för att stärka sexualundervisningen i skolor i östra och södra Afrika. Det handlar framförallt om att stärka läroplaner och lärarutbildningar i syfte att förebygga hiv och öka ungdomars kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa.

Foto: ©Unesco

Projekt genomförs i sex fokusländer: Zambia, Lesotho, Malawi, Mocambique, Uganda och Tanzania. I dessa länder kommer minst hälften av alla skolor att omfattas av insatserna. I ytterligare tio länder ska nätverk etableras.

Projektstödet ingår som en del i omfattande svenska satsningar för att förebygga och mildra effekterna av hiv och aids i Afrika, och har förhandlats fram mellan Unesco och Sidas regionala hiv- och aids-team, placerat vid svenska ambassaden i Lusaka, Zambia.

Unesco har utsetts till samarbetspartner baserat på organisationens stora erfarenhet och normativa roll i frågor om sexualundervisning, kombinerat med ett tydligt ledarskap inom utbildningssektorn i regionen.

» Läs om Internationella aidsdagen, 1 dec 2012.

» Läs mer om Unescos arbete mot hiv/aids.

» Se Unescos generaldirektör Irina Bokovas uttalande inför Internationell aidsdagen.