Den 25-27 februari 2013 bjuder Unesco, i samverkan med ITU, UNDP och UNCTAD, in till WSIS+10 Towards Knowledge Societies for Peace and Sustainable Development. Mötet hålls på Unescos sekretariat i Paris, och är en del i arbete med att utvärdera WSIS-processens resultat inför mötet i FN:s generalförsamling år 2015. 

WSIS-processen (World Summit on the Information Society) tar sin utgångspunkt i två toppmöten som arrangerades i Genève 2003 och i Tunis 2005 och har sedan starten engagerat såväl världsledare som civilsamhället och medier i frågan om informationssamhällets utveckling och tillgänglighet. Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin har skapat nya vägar för kommunikation och kunskapsöverföring – något som ibland kallas en digital revolution. Tillgång till information är inte minst viktig för uppfyllandet av Millenniemålen till år 2015.

Men samtidigt som dessa teknologier på många sätt överbryggar geografiska avstånd finns det en digital klyfta då en majoritet av världens befolkning fortfarande saknar tillgång till informationsteknologins möjligheter, och riskerar att hamna utanför informationssamhället. Unesco har en nyckelroll i WIS-processen, vars mål är att minska den digitala klyftan mellan länder, regioner och grupper, och skapa ett informationssamhälle där informationsteknologin är tillgänglig för alla.

WSIS+10 syftar till att följa upp befintliga handlingsplaner och riktlinjer och bedöma vilka framsteg som gjorts. Man kommer också att fastslå rekommendationer för arbetet efter år 2015.

» Anmälan till WSIS+10, 25 – 27 februari 2013, är nu öppen.

» Läs mer om WSIS+10 Towards Knowledge Societies for Peace and Sustainable Development.

» Läs mer om Unescos arbete för kommunikation och information.