Den 30 april ingick Sverige (via Sida) och Unesco ett avtal som omfattar 56 miljoner under tre år. Pengarna går till arbetet med att bevara och rusta upp kulturarv.

Foto: ©UNESCO/Peter von Puttkamer

Ett av huvudsyftena med samarbetet, som via Unesco ges till fyra palestinska kulturbevarandeorganisationer,  är att skapa arbetstillfällen genom att stödja restaurering av historiska byggnader och miljöer, och man räknar med att arbetet med kulturarven kommer att skapa arbetstillfällen för över 100 000 dagar.

»Läs Sidas pressmeddelande här.