Världsarven är oersättliga källor till liv och inspiration! Det som gör begreppet världsarv speciellt är att världsarv tillhör alla, oberoende av var de finns. Den norska Unescokommissionen anordnar en tävling med slogan: “How can young people contribute actively to the protection and preservation of the World Heritage properties?”

Foto: ©UNESCO/Roger, Dominique – Borgund Stavkirke världsarv i Norge

Tävlingen riktar sitt till ungdomar upp till 20 år. Du tävlar genom att skicka in en kortfim (max 10 min) alternativt ett bildspel (max 20 bilder), med tema:

1. Hur kan barn och ungdomar engagera sig i att skydda och bevara världsarv? Vad kan du göra för att främja medvetenhet och vilja att skydda världsarven?
2. Hur kan unga människor samarbeta med andra, som bor nära världsarv, för att skydda och bevara världsarv?

Bidraget skickas till haf@kd.dep.no före 16 april. Vinnaren får en resa till Norge med deltagande i konferensen ”Living with World Heritage” i maj.

För mer information om tävlingen kontakta: natcom@unesco.no.

Läs mer om Världsarv här.

Foto: ©UNESCO/Roger, Dominique – ’Bryggen’ i Bergen, världsarv i Norge