Med anledning av Global Action Week har Svenska Unescorådet med flera, skrivit en artikel som uppmanar regeringen att prioritera utbildning i biståndet. Artikeln publicerades i Göteborgs-Posten och du kan läsa artikeln här.  

Foto: ©UNESCO/J. Idrizi