Vattenfrågor berör individer och samhälle. En hållbar vattenhantering kräver samverkan och personligt engagemang. Förutsättningar för god samverkan är grundläggande kunskaper och förståelse för hur naturen hänger ihop med användning av vattenresurser.

Foto:©UNESCO/Alison Clayson

För att lyfta vattenfrågor antog FN:s generalförsamling år 1992 en resolution som utnämnde 22 mars till Världsvattendagen. ”Vatten och livsmedelsförsörjning” är temat för årets firande med fokus på vattnets roll inom jordbruk, landsbygdsutveckling och livsmedelsindustri.

”En miljard människor är undernärda och varje år svälter sex miljoner barn ihjäl. Bristen på tillgång till rent dricksvatten förvärrar de fattiga och undernärdas bördor och ökar dödligheten. Den globala livsmedelsproduktionen och livsmedelsförsörjningen är i obalans med efterfrågan, och världen kommer att behöva livnära två miljarder fler människor under de kommande decennierna” säger Unescos generaldirektör Irina Bokova med anledning av dagen.

Jordbruksbevattning står för 70 procent av global vattenanvändning och är den största vattenförorenaren eftersom miljontals ton kemikalier från konstgödsel och bekämpningsmedel släpps ut i floder och sipprar ner mark och grundvatten.

Unescos internationella hydrologiska program (IHP) leder de globala insatserna för att främja en bärande landsbygdsutveckling med uppgift att bland annat skydda vattenkvaliteten för hållbara försörjningsmöjligheter. IHP samarbetar med ett nätverk av fler än 20 Unesco-vattencentra och universitet.

Läs mer om IHP här.

Foto: ©UNESCO/Roger Dominique