12 – 16 mars pågår World Water Forum i Marseille. Där presenterar Unescos generaldirektör Irina Bokova rapporten World Water Development Report, som Unesco med flera producerat. Rapporten består av en omfattande granskning som visar tillståndet för världens sötvattenresurser och den syftar till att ge beslutsfattare verktyg för hållbar användning av världens vatten.

Foto: ©UNESCO/Peter Coles

World Water Forum arrangeras vart tredje år och är det största och viktigaste internationella evenemanget om vatten. Forumet samlar politiska ledare, beslutsfattare, vattenspecialister, lärare, media och civila och ungefär 15 000 personer väntas delta. Forumet syftar till att stärka det politiska engagemanget för en effektiv förvaltning av världens vattenresurser, att utbyta tankar och idéer kring internationella vattenfrågor och att påkalla världens uppmärksamhet kring de viktiga vattenfrågorna och problemen när det gäller hur vi hanterar människans viktigaste resurs.

Unescos internationella hydrologiska program (IHP) är en stor bidragsgivare till forumet och bidrar också aktivt i utvecklingen handlingsplaner för åtgärder kring sötvattnets bevarande och användning.

Läs mer om World Water Development Report här.