Utbildning av flickor och kvinnor är viktig, inte enbart som en fråga om mänskliga rättigheter utan också som en kraft för ekonomisk utveckling och för att uppnå sociala mål. Unescos institut för statistik (UIS) presenterar i ”World Atlas of Gender Equality in Education” de senaste trenderna i tillgänglighet till utbildning från förskola till vuxenutbildning med särskild fokus på frågan om jämställdhet. I atlasen skildras tendenserna genom färgkartor, som gör det enkelt att se hur regionala och globala trender påverkas av faktorer som nationellt välstånd och geografisk placering.

»Ladda ner Unescos ”World Atlas of Gender Equality in Education” här.