© UNESCO

Unescos kontor i Rabat stödjer the Moroccan Network of Civil Society Groups for Access to Information (REMDI) i sin kampanj för att öka uppmärksamheten kring informationsfrihet.

Under de senaste tio åren har Unesco aktivt arbetat för att främja allmänhetens tillgång till information över hela världen. Fler än 90 medlemsstater har infört lagar om informationsfrihet. Marockos regering har inlett arbetet med att stärka sin befintliga lagstiftning på detta område.

I april samlades experter, akademiker, representanter för det civila samhället och journalister för att under en dag studera och kommentera förslaget till en ny lag om informationsfrihet. Förra månaden anordnades, med stöd av Unesco och REMDI, ett seminarium i parlamentet för att belysa parlamentets nyckelroll i främjandet av informationsfrihet och diskutera det civila samhällets synpunkter på lagförslaget.

Dessutom organiserades möten för olika sektorer inom offentlig förvaltning för att presentera informationsfrihetens grundprinciper och tillämpningen inom respektive område. Det första mötet tillägnades utbildningssektorn, och där diskuterade bland annat tillgången till information för universitetsstudenter och föräldragrupper. Vid det andra mötet låg fokus på hälso- och sjukvårdssektorn, och bland deltagarna fanns representanter från hälsoministeriet, läkarnas fackförbund, medicinska experter, journalister och representanter för den marockanska allmänheten. Frågorna som lyftes var bland annat tillgången till medicinska journaler, förhållandet mellan patienter, sjukhusadministratörer och läkare, tillgång till information för familjeplanering samt yrkesmedicin.

» Facebookgruppen ”the Moroccan Network of civil society groups for Access to Information” (REMDI).

» Mer information om informationsfrihet (FOI).