31 maj – 1 juni pågick en Unesco-MOST konferens, “Labour Rights as Human Rights? Migration, Labour Market Restructuring, and the Role of Civil Society in Global Governance” i Norrköping.

Under konferensen diskuterades arbetstagares rättigheter, internationellt samordnad politik för migranters rättigheter på arbetsmarknaden, mänskliga rättigheter och främjandet av social dialog om fackföreningars och andra organisationers roll i det civila samhället.

Konferensen genomfördes inom ramen för MOST, Management of Social Transformations Programme, vars huvudsakliga syfte är att förmedla relevanta resultat av forskning till beslutsfattare och andra intressenter. MOST-programmet fokuserar på att bygga effektiva broar mellan forskning, politik och praxis.

»Läs mer om konferensen i Norrköping här.
»Läs mer om MOST här.