I juli publicerar Unesco rapporten ”Fighting racism and discrimination: Identifying and sharing good practices in the International Coalition of Cities”, som är resultatet av arbetet i den internationella koalitionen av städer mot rasism och diskriminering (ICCAR).

ICCAR inrättades av Unesco 2004 och är ett nätverk av städer som vill dela erfarenheter för att förbättra sin politik för att bekämpa rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Rapporten visar resultatet av Unescos engagemang och arbete med ICCAR, och innehåller många exempel på hur medlemsländerna arbetat för att förebygga och bekämpa diskriminering och främlingsfientlighet.

Syftet med rapporten är att samla god antidiskrimineringspraxis, för att inspirera och informera andra. Unesco hoppas att publiceringen är ett första steg i kontakt mellan städer genom att visa lyckade exempel på nya metoder för att bekämpa rasism.