Unescos generaldirektör Irina Bokova har uttryckt sin oro och bestörtning över förstörelsen av tre gravar som ingår i världsarvet i Timbuktu, Mali. Bokova uppmanar de stridande parterna att omedelbart upphöra med förstörelsen.

– Det finns inga skäl för sådana hänsynslösa förstörelser och jag uppmanar alla parter som deltar i konflikten att stoppa dessa fruktansvärda och oåterkalleliga handlingar, att ta sitt ansvar och skydda detta ovärderliga kulturarv för kommande generationer, säger Unescos generaldirektör med anledning av förstörelserna.

Generaldirektören har flera gånger uppmanat till internationellt samarbetet för att skydda de över 700 år gamla områdena som vittnar om Timbuktus guldålder, och den 28 juni beslutade Världsarvskommittén, på begäran av Malis regering, att placera Askias grav på Unescos lista över ”Världsarv i fara”.