Unescos institut för livslångt lärande (UIL) har publicerat sin årsrapport innehållandes en detaljerad redogörelse för UIL:s verksamhet och resultat under 2011.

»Här kan du ladda ner och läsa rapporten.