Den 11 april aktiverades det tsunamivarningssystem som finns i Indiska oceanen efter den kraftiga jordbävningen utanför Sumatras västkust i Indonesien. Unescos vetenskapsprogram för oceanografi, IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission), ledde samordningen av arbetet för att snabbt skapa ett varningssystem i Indiska oceanen efter jordbävningen och tsunamin i december 2004.

En tryckmätare på botten känner av vågorna och registrerar våghöjden. Informationen sänds upp till bojen på ytan och uppgifter om vågornas storlek och vilka kuster som kan drabbas skickas vidare till lokala varningscenter. Dessa ansvarar i sin tur för att varna den berörda befolkningen.

»Läs mer här.