Den 24 – 26 september 2019 äger Unescos globala konferens om medie- och informationskunnighet (Global Media and Information Literacy (MIL) Week 2019 Feature Conference) rum i Göteborg (i anslutning till Bokmässan) med Västra Götalandsregionen som värd.

Deltagarna på konferensen (ca 350 pers) kommer från hela världen och arbetar med medie- och informationskunnighet inom intresseorganisationer, myndigheter och forskning. Årets konferens är den nionde i ordningen och temat är MIL Citizens: Informed, Engaged, Empowered. Det är första gången evenemanget äger rum i Sverige och första gången som en lokal region står värd för en global Unescokonferens.

MIK handlar om yttrandefrihet och demokrati. Kraven på den enskilda individens förmåga att kritiskt granska och bedöma information ökar i det digitala medielandskapet. Frågan om medie- och informationskunnighet (MIK) är därför ytterst angelägen idag och Unescos globala konferens om medie- och informationskunnighet är ett sätt att ytterligare främja medie- och informationskunnigheten utifrån ett demokratiperspektiv.

Medie- och informationskunnighet (MIK)

Flödet av information ökar allt snabbare samtidigt som vi ser fler och fler exempel på att felaktig informations sprids medvetet i politiska syften. Därför är det allt viktigare att alla har förmågan att ta till sig information, sätta den i ett sammanhang samt avgöra om den är korrekt. Att förstå nyhetsflödet och kunna anpassa sig efter aktuella händelser utgör kärnan i yttrande- och informationsfriheten. Medie- och informationskunnighet har blivit en allt viktigare politisk fråga och regeringens nya demokratistrategi, Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara, innehåller en nationell satsning på MIK med syfte att öka människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. Statens medieråd har också fått i uppdrag av regeringen att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för MIK.

Vi hoppas att vi ses i Göteborg!

Se mer information samt länk till registrering här.

Obs! Sista anmälningsdag är 31 aug

MIK konf