Pressbild för world press freedom day 2017

Varje år den 3 maj firas Unescos Pressfrihetsdag. Dagen är ett tillfälle för att uppmärksamma betydelsen av fri journalistik, för att utvärdera graden av pressfrihet i olika länder och för att hedra de journalister som mördas, kidnappas och blir utsatta för våld i sitt yrkesutövande.


I år uppmärksammar Unesco Pressfrihetsdagen med ett internationellt huvudarrangemang i Jakarta 1-4 maj. Där möts representanter för FN och andra internationella organisationer, stater och myndigheter, företag och det civila samhället för att samtala om fria mediers roll i demokratibyggande. Årets tema är betydelsen av pressfrihet i arbetet för Agenda 2030, med särskilt fokus på delmål 16: att skapa fredliga och inkluderande samhällen med väl fungerande samhällsinstitutioner.

 En huvudpunkt i programmet är utdelningen av Unescos pressfrihetspris, UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize. 2017 års mottagare är den svenske journalisten Dawit Isaak, som sedan 2001 sitter fängslad i Eritrea.

”Unescos World Press Freedom Prize har tidigare haft förmågan att rikta världens uppmärksamhet mot fängslade journalister och medverkat till deras frigivning, vi hoppas innerligt att så även sker denna gång,” säger Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Likt Dawit Isaak har flera av de tidigare mottagarna av priset varit fängslade under tillfället för prisutdelning. Enligt Unesco har samtliga av dessa sedan frigivits.

Pressfrihetsdagen inrättades officiellt under FN: s generalförsamling 1993. Sedan dess har det ingått i Unescos mandat att inom FN-familjen leda arbetet med att främja yttrandefrihet, informationsfrihet och pressfrihet över hela världen.

Läs mer:

Mer om evenemanget i Jakarta och årets tema:

Pressfrihetsdagen på Unescos hemsida

Hur fri är världens press?

Se Reportrar utan gränsers pressfrihetskarta

”Journalister hatas och hotas till tystnad”

Debattartikel av Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg och Kersti Forsberg, verksamhetschef, Medieinstitutet FOJO

”Alla ska ha rätt att göra sin röst hörd”

SR:s VD Cilla Benkö om yttrandefrihet och ordförandeskapet i prisjuryn för Unesco World Press Freedom Prize

”Det viktiga för Unesco är att hålla dialogen levande”:

Intervju om press- och yttrandefrihet med Ulla Carlsson, redaktör för boken The Assault on Journalism