Inger Davidson
Inger Davidson.

”Sverige är ett av de givarländer som procentuellt sett satsar minst pengar på utbildningsbistånd. Samtidigt är utbildning ett prioriterat område i regeringens nya policyramverk för biståndet. Det är dags att detta omsätts i handling.”

Detta skriver Svenska Unescorådets ordförande Inger Davidson i en debattartikel i OmVärlden, tillsammans med representanter för Folkhögskoleföreningen inom SKL, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Lärarförbundet, Rädda Barnen och Adult Learning and Empowerment Fund.

Länk till artikeln.