Foto: Studenter från Seychellerna mäter våghöjden som del i Sandwatch Project som uppmärksammar kustområdenas utsatthet. © Paul Diamond/UNESCO

Genom ett samarbete mellan Unesco, Unicef och UNFPA samlades i juli ungdomar från 52 utvecklings-östater (Small Island Developing States, SIDS) för att diskutera sina hjärtefrågor och sina framtidsvisioner inför den globala SIDS-konferensen nästa år. Tre parallella seminarier hölls på Jamaica, Fiji och Seychellerna.

Tre nyckelfrågor identifierades av ungdomarna:

Utbildning. Ungdomarna krävde tillgängliga utbildningssystem där studenterna får verktyg att utveckla sitt kritiska tänkande, bli aktiva lyssnare och starka ledare.

Hälsa. Delegaterna uppmärksammade även att utbudet av kvalitativ, lättåtkomlig och fri sjukvård behövs för att stödja utvecklingen i regionen. Sexualundervisning, psykiskt välbefinnande och fysisk hälsa nämndes som särskilt viktiga aspekter när det kommer till att bygga en stabil utveckling för människorna. Framförallt borde fokus ligga på den psykiska och emotionella hälsan, genom att ha en levande kultur i grannskapen, skolorna och på arbetsplatser.

Klimatförändring. Klimatförändring har blivit ett aktuellt problem för många SIDS, som ofta ligger lågt ovanför havsytan och därmed är väldigt exponerade för dess nycker. För att tackla utmaningarna vill ungdomsdeleganterna minska beroendet av fossila bränslen och istället utveckla förnybara energikällor som vattenkraft.

Som avslutning skrev de: ”Vi är millennium-generationen, och vi står för handling och förändring. Vi ska göra allt som är inom vår makt för att nå en hållbar utveckling.”