Foto: © Serge Daniel/UNESCO

Unesco lanserar en eftersökning av forskningsförslag för att kunna identifiera principer för god praxis och processer relaterade till internet-mellanhänder – exempelvis internet-leverantörer, sökmotorer och sociala medier – som kan skydda yttrandefrihet genom att försäkra att alla begränsningar av denna rätt stämmer väl överens med internationell standard.

Projektet bidrar till att främja yttrandefrihet på internet genom att samla och analysera data, uppmuntra till självreglering och tillhandahålla praktiska rekommendationer till industri, stater och politiker.

Intresserade forskare och organisationer kan skicka in sina förslag senast den 13 september 2013.

» Mer information