bamiyan2

Det första steget mot skapandet av ”Bamiyan Cultural Centre” har tagits: tekniska experter och arkitekter inledde förarbetet med bland annat geotekniska studier på platsen i september i år.

Efter förstörelsen av statyerna i Bamiyan organiserades en mycket framgångsrik designtävling för det som ska bli Bamiyan Cultural Centre. Den var en av de största internationella arkitekturtävlingarna någonsin. Det vinnande bidraget heter Descriptive Memory: The Eternal Presence of Absence.

Unesco fortsätter med andra liknande projekt i Afghanistan för att stödja framväxten av det som kallas ”kreativ ekonomi” baserat på landets kulturarv. I väntan på att Centret blir färdigt arbetar Unesco med att ta fram en virtuell version på www.bamiyanculturalcentre.org som ska göra afghansk historia och kultur tillgänglig för en större publik.