Carl otto axelsson världsarv
Genom sitt arbete på Karlskronas kommun har Carl-Axel Ottosson kommit i kontakt med världsarvet Örlogsstaden Karlskrona men också intresserat sig för de övriga världsarven i Sverige. Under fyra år har Carl-Axel, tillsammans med sin fru, hyrt husbil på olika platser för att kunna uppleva Sveriges 15  världsarv.

Vilka världsarv har du besökt?

I år kommer vi hyra husbil för fjärde året och då i Uddevalla för att ta oss västerut till det sista världsarvsbesöket av de 15 svenska – Engelsbergsbruk. På den här turen gör vi även ett återbesök på hällristningsområdet i Tanum. Sedan fortsätter vi med de danska och norska världsarven vi inte redan besökt! Kul att semestra med mål att se så fina besöksmål.

Varför valde du att besöka världsarven?
Eftersom vi bor i Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona har det skapat ett intresse för världsarven. Genom jobbet har jag upptäckt att världsarven ofta inte är så kända för oss själva i Sverige.

Vad tycker du världsarven säger om Sverige? Varför är de viktiga?
Världsarven visar och lär oss om historien och hur våra länder och folk utvecklats under olika tidsepoker på olika geografisk belägna platser i vårt land och världen över. Att vara ett världsarv är att skydda specifika viktiga kulturmiljöer och naturmiljöer för framtiden MEN man ska inte bara bevara och skydda utan också tillåta utveckling i ett världsarv.

Vilka världsarv har varit särskilt betydelsefulla för dig?
Naturupplevelserna i Lapponia och dess vackra Naturum vid Stora Sjöfallet och det utmärkta museet Ajjte i Jokkmokk och naturupplevelserna på Höga kusten var fantastiska. Som part i målet tycker jag att världsarvet Örlogsstaden Karlskrona som ju är ett levande världsarvet är mycket spännande. Där kan man se historiska fartyg på Marinmuseum invid Örlogsbasen medan moderna U-båtar, minsvepare och korvetter m.m. tar sig ut och in i örlogshamnen.
Världsarven är värda mer uppmärksamhet och väl värda att besöka allihop.