Biosfärområden bidrar till hållbar samhällsutveckling genom att vara modellområden där nya metoder utvecklas i lokal samverkan. Ett sådant exempel är ElectriVillage i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Vi träffade Susanné Wallner för att ta reda på mer.

Vad är ElectriVillage?
Det är en test- och demonstrationsplats där vi försöker hitta sätt att skapa en hållbar utveckling i Vänerskärgården med Kinnekulle. Det är gemensamt initiativ från politiker och näringslivet som lanserades 2015. Initiativet har haft stort fokus på infrastruktur och har bland annat resulterat i världens största solcellsdrivna vätgasstation har byggts i området.

Vad är din roll i projektet?
Jag är utvecklingsstrateg på Mariestads kommun där jag jobbar mycket med Agenda 2030. Jag har som mål att skapa ett helhetstänk kring hållbarhet inom kommunen och vill då bredda engagemanget i samhället kring dessa frågor. Det innebär att jag tittar på olika områden och förmedlar kontakter och kunskap mellan olika parter i samhället, företag, akademi och medborgare men också affärsutveckling inom hållbarhetsområdet.

Bland annat har vi bett kommunanställda, som ofta har väldigt stor kunskap om sina arbetsområden, att skicka in förslag till en klimatåtgärdsbank. Vi fick in nästan 200. I nästa steg skulle vi vilja bredda initiativet så att alla som bor i området kommer att kunna skicka in förslag.

Vad vill man uppnå med ElectriVillage?
Vi utgår från Agenda 2030 och målet är att bli en hållbar kommun. Vi tittar mycket på andra kommuner och lär oss av dem vad som fungerar. Vi ser att vi är bra på många av delmålen men det finns fortfarande många utmaningar kvar. Ett viktigt delmål för oss är att Mariestad ska bli en fossilfri kommun och då är den solcellsdrivna vätgasstationen en viktig pusselbit.

Vad har uppnåtts hittills?
Vätgasstationen är naturligtvis ett mycket konkret resultat. Men vi har också sett att Mariestad har börjat attrahera hållbara företag som vill etablera sig i området.

Tack vare arbetet med ElectriVillage har kommunen som enda område i Norden blivit utvald av Fuel Cell Hydrogen for Europe, att få ett projektstöd från EU för att bidra till en hållbar energiomställning. Projektet handlar om att ställa om tågbanan i Kinnekulle till att drivas på vätgas.

Vad är biosfärområdets roll för ElectriVillage?
Kommunen har ett nära samarbete med biosfärprogrammet och de har bland annat hjälpt till att förmedla kontakter och skriva ansökningar. De kompletterar vårt arbete och har en viktig expertis, framför allt inom många av frågorna som är kopplade till naturen.

Vad är nästa steg?
Nu planerar vi att bygga en förskola med en helhetslösning för värme och energi, den kommer till exempel att ha solceller på taket och få sin energi från vätgas. Vi jobbar också med pedagogerna för att hjälpa dem att lyfta hållbarhet i undervisningen. Det kommer också att finnas en vägg inomhus där man odlar sallad!

Vi är dessutom med i ett projekt med flera olika aktörer, bland annat matbutiker och taxibolag, där målet är att få till bättre leveranser till de äldre i området. Behovet blev tydligt i samband med corona-pandemin men kommer att vara viktigt också på längre sikt för att bibehålla en levande landsbygd. Med samordnad varudistribution sparas både tid och pengar samtidigt som utsläppen minskar.