Världsarvet Laponia i Norrbotten
Världsarvet Laponia i Norrbotten

I publikationen Världsarv i Sverige får du möjlighet att lära känna Sveriges femton världsarv och dess särskilt värdefulla natur-och kulturmiljöer som representerar unika inslag i Sveriges historia och även har global betydelse. Bakom publikationen står Svenska Unescorådet, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

– ”Kännedom och kunskap om dessa natur- och kulturmiljöer är en förutsättning för att de ska kunna bevaras, användas och utvecklas”, skriver Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet i förordet.

I höst kommer publikationen även ut i en engelsk version.

Den svenska versionen finns att beställas hem eller hämta som pdf här!