I Helsingborgs dagblad (16/8) skriver Inger Davidson (ordförande i Svenska Unescorådet) och Mats Djurberg (generalsekreterare, Svenska Unescorådet) om att FN:s millenniemål om utbildning med allra största sannolikhet inte kommer att nås till 2015. Läs hela artikeln här (OBS! Extern länk).