Julia Lodén arbetar som handläggare på svenska Unescodelegationen i Paris där hon tidigare även praktiserat. Här berättar hon om sin resa från att ha studerat och praktiserat till att idag vara anställd och delar med sig av tips och råd utifrån sina erfarenheter.

Julia Lodén (till höger) tillsammans med kollegan Frida Gustafsson.
Julia Lodén (till höger) tillsammans med kollegan Frida Gustafsson.

Hur var din tid som praktikant på delegationen?
Jag gjorde min praktik höstterminen 2013 under Unescos generalkonferens vilket var ett väldigt spännande och intensivt sammanhang att kastas in i med alla pågående internationella förhandlingar och samarbeten. Då den svenska delegationen är relativt liten fick jag som praktikant möjlighet att ta del av många olika ämnesområden och utföra varierade uppgifter.

Vilka faktorer tror du bidrog till att du senare fick anställning på delegationen?
Praktiken var absolut en avgörande faktor eftersom den gjorde att de på delegationen visste vem jag var och vad jag gick för. Jag minns också att de var positiva till min juristbakgrund då juridik ständigt är närvarande inom Unescos procedurregler där det ofta hänvisas till folkrätt.

Då jag arbetat några år innan jag började juristprogrammet hade jag även samlat på mig en hel del arbetslivserfarenhet. Detta gav mig en trygghet som bidrog till att jag som praktikant vågade ta egna initiativ och vara självgående vilket uppskattades. En annan sak som kan ha bidragit till min nuvarande anställning är att jag valde att skriva min examensuppsats om Unescos mångfaldskonvention. Jag gjorde även ett så kallat Erasmusutbyte vid ett universitet i Paris där jag valde att läsa kurser i folkrätt och europeisk rätt.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Den internationella miljön och att få delta under viktiga förhandlingar om aktuella och allmänbildande ämnen. Ibland får jag nypa mig själv i armen för att faktiskt förstå att jag deltar mitt i händelsernas centrum. Mina personliga ansvarsområden är kultur och vetenskapsfrågor vilka skiljer sig mycket både från varandra och från min juristbakgrund. Att få sätta sig in i miljöfrågor och förstå hela bakgrunden är väldigt intressant då jag personligen tycker att det är en mycket viktig fråga.

Har du några generella tips till andra som vill jobba internationellt och drömmer om en liknande anställning som den du har?
Mina främsta tips är att söka praktik och satsa på ett tredjespråk utöver engelska. Inom Unesco är franskan central, mycket beroende på att högkvarteret är placerat i Paris, inom andra organisationer prioriteras andra språkkunskaper. Man ska heller inte underskatta goda kunskaper i svenska då mycket av vårt skriftliga rapporteringsarbete sker på svenska. Ett annat tips är att som praktikant inte vara rädd för att visa vem man är och säga vad man tycker. Det gäller att tänka på vad du som praktikant kan bidra med och ta praktiken på stort allvar. Man måste även våga ställa krav när det gäller handledning och feedback och inte vara rädd för att ställa frågor – det är så man utvecklas.