Idag lanserar vi, efter månader av förberedelser, textproduktion samt insamling av bilder från Unescoverksamheten i Sverige äntligen en uppdaterad version av unesco.se 

Falun
Världsarvet Falun och Kopparbergslagen.

Vi har jobbat med att lyfta fram verksamheterna i Sverige och det har vi gjort med bildspel, text och tydlig information om hur du som intresserad kan engagera dig i Unescos verksamheter i Sverige. Visste ni till exempel att Sverige har 15 världsarv, som alla är samlade i föreningen Världsarv i Sverige? Eller att vi har fem biosfärområden, med varsin respektive förening? Läs mer om hur du kan engagera dig här!

Vi hoppas att ni tycker om den.