infographic_learning_schools_EN

Unesco’s International Institute for Educational Planning (IIEP) har lanserat IIEP Learning Portal, en interaktiv plattform designad för att hjälpa beslutsfattare världen över att planera och genomföra kvalitétsutbildning och förbättra resultaten. 

Plattformen sammanställer över 1000 resurser i en sökbar databas och erbjuder – gratis – sammanhängande, uppdaterad och relevant information om utbildningsfrågor, från grundskolan till och med gymnasiet.

”Det finns en global lärokris idag, vilket hindrar miljontals barn från att nå deras fulla potential. Endast genom att förbättra resultaten kan samhällen verkligen använda kraften från utbildning och öka medborgarnas kapacitet” meddelar IIEPs direktör, Suzanne Grant Lewis.

Den nya portalen är ett viktigt verktyg för länder som jobbar mot den nya 2030 Agendan, och tillhandahåller en rad av aktörer inom utbildningssektorn med resurserna de behöver för att förbättra resultaten.

Läs mer om plattformen här, och besök den här.