Giant's Causeway

I helgens Uppsala nya tidning (14/6) skriver Inger Liliequist (särskild rådgivare för världsarvsfrågor till Svenska Unescorådet), Lars Amréus (riksantikvarie) och Mats Djurberg (generalsekreterare för Svenska Unescorådet) om den outnyttjade kraft som världsarv kan ha när det kommer till att skapa fred, detta i och med världsarvskommiténs pågående möte i Qatar.

Läs hela artikeln här:

http://www.unt.se/asikt/debatt/varldsarv-en-outnyttjad-kraft-3205647.aspx