Giant's Causeway

I helgens Uppsala nya tidning skriver Inger Liliequist, särskild rådgivare för världsarvsfrågor till Svenska Unescorådet, Lars Amréus, riksantikvarie och Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet om den outnyttjade kraft som världsarv kan ha när det kommer till att skapa fred, detta i och med världsarvskommiténs pågående möte i Qatar .

Klicka här för att läsa hela artikeln på unt.se!