Under de senaste dagarna har det som beskrivs som den värsta branden i Sverige i modern tid rasat i Västmanland. I det branddrabbade området ligger ett av Sveriges femton världsarv – Engelsbergs bruk.

– Det är med bestörtning som mina kollegor och jag följer händelseutvecklingen i Västmanland och läget vid Engelsbergs bruk, säger Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg.

Hyttan i Engelsberg består av rostugn och masugn. Foto: Jan Norrman/Raä.
Hyttan i Engelsberg består av rostugn och masugn. Foto: Jan Norrman/Raä.

Engelsbergs bruk blev världsarv 1993. FN-organet Unescos världsarvskommitté beslutade att ge bruket världsarvsstatus med motiveringen:

”Engelsbergs bruk är ett enastående exempel på ett industrikomplex från 1600- till 1800-talen med viktiga tekniska lämningar liksom intakta administrativa byggnader och bostadshus.”

– Här finns Sveriges tidiga industrihistoria bevarad. Vid bruket kan besökaren följa utvecklingen under tidigt 1800-tal då tekniken gjorde det möjligt att börja framställa stål i stora volymer, säger Mats Djurberg.

Han menar att det som nu står på spel är bruket som kulturarv.

– I ett svenskt men också internationellt sammanhang har bruket ett unikt värde. Det är inte minst en påminnelse om den tekniska utveckling som med tiden gjorde det möjligt för Sverige och andra länder att ta steget från jordbrukssamhälle till industrisamhälle fullt ut, säger Mats Djurberg.

– Det vore en tragedi om kulturarvet gick förlorat, fortsätter han.

Vad är ett världsarv?

Ett världsarv är ett objekt, till exempel en plats eller en byggnad, av stort kultur- och naturvärde. För att bli världsarv måste objektet uppfylla de kriterier som finns i Unescos Världsarvskonvention. Objektet måste bland annat ha ett ”enastående universellt värde”.

I Sverige finns femton av de drygt 1000 världsarv världen över som har utsetts av FN-organet Unescos världsarvskommitté.

Läs mer om världsarv här: http://unesco.hemsida.eu/kultur/varldsarv/

Mer information om de svenska världsarven finns här: http://www.raa.se/upplev-kulturarvet/varldsarv/