Unescos generaldirektör Irina Bokova och Sveriges FN-ambassadör Mårten Grunditz presenterade den 9 juli Unescos rapport ” World Trends in Freedom of Expression and Media Development” vid FN i New York.

World trends in freedom of expression and media development; 201”World Trends in Freedom of Expression and Media Development” belyser utvecklingen på yttrandefrihetsområdet utifrån värdena mediefrihet, pluralism, medieoberoende och journalisters säkerhet. Rapporten lanserades i Stockholm tidigare i år och kommer utöver evenemanget i New York och Washington D.C. den 10 juli också att presenteras på andra håll i världen.

Generaldirektören påpekade i sitt tal i New York att frågor kopplade till yttrandefrihet utgör kärnan i Unescos mandat: ”att främja utbytet av idéer genom ord och bild”, mellan folken över hela världen. Hon framhöll att yttrandefrihet är en grundläggande fri- och rättighet och en förutsättning för öppna och inkluderande samhällen.

Sveriges FN-ambassadör talade i sin tur om vikten av att införliva yttrandefrihetsaspekter i det fortsatta arbetet med utvecklingsagendan post-2015. Ett annat område som talet berörde var de goda insatser som Unesco gjort i frågor kopplade till jämställdhet och mer specifikt genderindikatorer i mediesektorn.

Unescos pressmeddelande kring evenemanget i New York: http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/director-general/singleview-dg/news/united_nations_launch_of_unesco_report_on_world_trends_in_freedom_of_expression/#.U76kTECVoqO

Lanseringen av rapporten i Stockholm: http://unesco.hemsida.eu/global-lansering-av-unescos-rapport-den-25-mars-i-stockholm/

Rapporten i sin helhet:  http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/world-trends-in-freedom-of-expression-and-media-development/