audiovisual

Idag, den 27 oktober, firas Unescos Världsdagen för audiovisuellt kulturarv. 2015 års tema är ”Arkiv i riskzonen – skyddande av världens identiteter”.

Världens audiovisuella kulturarv i form av ljudinspelningar och rörliga bilder är extremt känsliga, detta på grund av exempelvis försummelse, naturligt sönderfall, men också avsiktlig förstörelse.

Samtliga av världens audiovisuella kulturarv är i farozonen. Därför är Världsdagen för audiovisuellt kulturarv och Världsminnesprogrammet två av de nyckelåtgärderna för Unesco och världen, för att hedra de experter som bidrar till att skydda detta arv för kommande generationer, trots de många tekniska, politiska, sociala, ekonomiska och andra faktorer som hotar dess överlevnad.

 

Läs mer om dagen här >