• 1 miljard människor saknar idag tillgång till drickbart vatten.
  • Runt 2.5 miljarder människor saknar tillräckliga sanitetsmöjligheter
  • Hälften av alla människor på världens sjukhus är där på grund av vattenrelaterade sjukdomar
  • Vattenrelaterade sjukdomar orsakar 1.4 miljoner barns död varje år
  • År 2030 kommer vi behöva 40 % mer vatten än vad vi har tillgång till om utvecklingen fortsätter som den gör idag.
Foto: Old Dhaka, Bangladesh ©UN Photo/Kibae Park

Listan kan göras längre. Rent vatten är ett livsviktigt element för allt liv och alla ekosystem på jorden. Men vatten är en ändlig resurs som idag är alvarligt hotad om vi inte ändrar vårt sätt att leva och konsumera. Utvecklingstrender som ständigt ökande födelsetal, urbanisering, föroreningar och klimatförändringar hotar världens sinande vattenresurser.

Unesco leder FN:s arbete med Internationella Året för Vattensamarbete 2013. Unesco arbetar aktivt för fred och hållbar utveckling inom alla sina sektorer; vetenskap, utbildning, kultur och kommunikation. Det är just denna tvärvetenskapliga och pluralistiska syn som behövs för att starta en framgångsrik debatt om hur internationella och nationella, statliga och privata aktörer kan samarbeta för att alla människor, nu och i framtiden, ska ha tillgång till rent vatten.

» Läs mer om vattensamarbetet på UN-Waters hemsida