Svenska Unescorådet och Unesco arrangerar den 16 april ett seminarium i Paris under rubriken ”Water for Peace or Conflict? Prospects for improved water cooperation”. Seminariet ämnar diskutera utmaningar för ett internationellt vattensamarbete och vilka direkta åtgärder som kan tas för att förbättra vattensamarbete globalt.

Deltagare under seminariet är Gretchen Kalonji Unescos biträdande generaldirektör för naturvetenskap, Anders Jägerskog chef för Stockholm International Water Institute (SIWI), Teferra Beyene från Nile Basin Initative Secretariat och Tajikistans FN-Ambassadör Aslov. Sveriges kandidat till Unescos styrelse Amelie von Zweigbergk kommer att moderera debatten.

För att delta vid seminariet anmäl dig senast den 12 april till s.baron@unesco.org. En lättare lunch kommer att serveras.

Varmt välkomna!