Idag diskuteras på globala och europeiska forskningsarenor hur samhällsvetenskaperna ska kunna integreras i naturvetenskaplig och teknisk forskning i jakten på lösningar på samhällsproblem som rör t.ex. klimatfrågor och hållbar utveckling. Samhällsvetenskaperna behövs för att forskningsresultat ska kunna ge underlag för såväl politiska beslut som förändrade levnadsvanor.

Världsvetenskapsdagen i november 2012 tog bland annat upp denna fråga. Tyvärr fick huvudtalaren Heide Hackman, direktör för International Social Science Council (ISSC), förhinder på grund av sjukdom. Nu har vi bjudit in henne för att fortsätta diskussionen om hur det svenska forskarsamhället kan medverka till att utveckla ny kunskap genom integrated science.

Vid seminariet deltar även Fanny Duckert, dekan vid Oslo universitets Samhällsvetenskapliga fakultet, som har erfarenhet av hur integrated science kan tillämpas i praktiken.

Datum: 10 april 2013, kl 13.00 – 16.30

Plats: Kungl. Vetenskapsakademin, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Anmälan görs till Svenska Unescorådet senast den 3 april på u.infounesco@regeringskansliet.se