Flood

Klimatförändringarna innebär stora utmaningar för forskningen, beslutsfattare, företag och hela samhället. Det är uppenbart att det inte finns några enkla lösningar och att ingen enskild forskare sitter inne med svaren. Dock utgör forskningen en viktig roll i den globala samhällsutvecklingen och behovet av mer samverkan både inom vetenskapssamhället och mellan forskare, samhälle och beslutsfattare för att möta utmaningarna och hoten, är större än någonsin. Den 14 november bjuder därför Svenska Unescorådet och Vetenskapsrådet in forskare och studerande inom alla discipliner, forskningsfinansiärer, universitet och högskolor, forskningsfinansierande myndigheter, beslutsfattare och det civila samhället till en interaktiv diskussion om det svenska forskningssystemets utmaningar att möta nya former för integrerat forskningssamarbete.

Under dagen presenteras antologin Hela vetenskapen! 15 forskare om integrerad forskning där forskare debatterar om förutsättningar för forskningen att utveckla former för problemorienterad forskning som ger ny kunskap och lösningar på de globala samhällsproblemen. Seminariet pågår mellan kl 13.00-17.00 i Centralposthuset, Stockholm. Anmälan samt mer information om seminariet finns här