Fredagen den 20 maj arrangerade Svenska Unescorådet, Kulturrådet, Riksteatern och Historiska museet en dag i den konstnärliga frihetens tecken. Under dagen diskuterades dess betydelse för mångfalden av kulturyttringar och dess utmaningar lyftes. Det hölls både panelsamtal och diskussioner under dagen, bland annat om konsten som opposition både här och utanför våra gränser. Även institutioners förändringsprocesser diskuterades. Deltagande i samtalen var bland annat kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Dagen kantades av flera konstnärliga framträdanden av bland annat Monirah Hashemi och Deeyah Khan.

Precis som vid tidigare firanden av internationella mångfaldsdagen, så låg Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (mångfaldskonventionen) till grund för diskussionerna. I år tog vi avstamp i Unescorapporten ”Reshaping Cultural Policies” som lanserades i december 2015 och som undersöker hur parterna till konventionen implementerar den.

En del av programmet spelades in och här kan du se videoklippen. I spellistan nedan hittar du alla programpunkter samlade. Klicka på symbolen längst upp till vänster för att välja mellan inslagen, eller klicka på play-knappen för att spela upp dem i följd. Klicka på Youtube-loggan längst ner till höger för att läsa referat till klippet.

Läs mer:
Konferensens program
Information om de medverkande
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes tal under konferensen
Regeringens referat av konferensen

 

kombination logotyper