Vindelälven

Svenska MAB-kommittén (Man and the Biosphere) har beslutat att ge Vindelälven-Juhtatdahka möjlighet att kandidera till att bli ett Unesco biosfärområde, dvs. ett modellområde för hållbar utveckling, där naturen bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas.

Området som kandiderar till att bli biosfärområde utgörs av Vindelälvens och nedre Umeälvens avrinningsområden. Drygt 100 000 personer bor i området som är 1,3 miljoner ha stort.

Västerbottens nationalälv Vindelälven löper från fjäll till kust genom en mångfald av naturtyper och unika kulturmiljöer. I området finns samisk och svensk kultur sida vid sida.

Under kandidaturperioden 2015-2017 påbörjas processer och projekt för att ge biosfärkandidatområdet dess profil och identitet. Förhoppningarna på ett framtida biosfärområde är att man genom biosfärområdet tillsammans kan kraftsamla för en stark, positiv och hållbar framtidsutveckling i Vindelälvsdalen.

Läs mer om biosfärområden.

Foto: Joachim Kaiser