Johannes Danielsson, Sveriges ungdomsrepresentant, i talarstolen.
Johannes Danielsson, Sveriges ungdomsrepresentant, i talarstolen.

Den 31 oktober avslutades Unesco Youth Forum i Paris, som bland annat resulterade i tio strategiska rekommendationer för framtida ungdomsåtgärder. 15 handlingsåtgärder valdes ut som kommer att få Youth Forum-stämpeln, och kommer att implementeras av unga över hela världen.

Över 500 ungdomar från hela världen deltog under de tre dagar som Youth Forum hölls. Deras uppmaning till medlemsstaterna var att skapa autonoma strukturer i varje land för att uppmuntra och stödja ungdomars initiativ fram till 2021. Betoningen låg även på behovet av att inkludera unga i kontrollen och uppföljningen av ungdomsprogram. Unesco uppmuntrades även att utveckla informella medborgarskapsprogram för att förbättra ungdomars engagemang och deltagande i beslutsprocesser.

Officiella mekanismer för att utvärdera vilka färdigheter som unga förväntas ha utanför det akademiska systemet, efterfrågades, liksom förstärkta finansiella resurser till program som arbetar med socialt entreprenörskap. Deltagarna på Youth Forum föreslog även medlemsstaterna att integrera de angivna förslagen i den nationella lagstiftningen.

– Jag tycker att Unesco visade att man tar de ungas röster på allvar. Unesco Youth Forum präglades av ungas delaktighet, och de rekommendationer vi enades om tas upp på Generalkonferensen som pågår just nu. Sverige fick mycket inflytande, både över forumets form och innehåll, så vi har alla skäl att vara nöjda! säger Johannes Danielsson, Sveriges ungdomsrepresentant, om Youth Forum 2013.

Läs mer om Youth Forum