I genomsnitt var fjärde dag mördas en journalist eller mediearbetare. Sanningssägaren straffas, men sällan brottet. Sedan 1993 har 1321 journalister och mediearbetare gått samma tragiska öde till mötes. Unesco har ett särskilt mandat att skydda press- och yttrandefriheten, men hur och vad gör Unesco egentligen? Vi har listat 10 saker Unesco gör för ökad press- och yttrandefrihet:

  1. Pressfrihetsdagen, en dag instiftad av Unesco, infaller den 3 maj varje år. På denna dag arrangerar Unesco ett stort antal evenemang i pressfrihetens tecken och organisationer, individer och länder runt om i världen uppmuntras att uppmärksamma ämnet på olika sätt. Unesco har även instiftat straffrihetsdagen som infaller den 2 november varje år. Då uppmärksammas problematiken kring att förövare många gånger förblir ostraffade.
  2. På pressfrihetsdagen delas det årliga priset UNESCO/Guillermo Cano Pressfrihetspriset ut vilket hedrar en person, organisation eller institution som gjort en framstående insats för försvar och främjande av pressfrihet, i synnerhet när det har skett trots fara. Priset instiftades 1997 till minne av den colombianske journalisten Guillermo Cano Isaza som mördades 1986 utanför sin redaktion. År 2017 gick priset till den svenska medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan 2001 utan rättegång. Du kan läsa mer om priset här.
  3. Unescos generaldirektör, Audrey Azoulay, fördömer alla mord på journalister och mediearbetare och kräver att de utreds. Generaldirektören tar även vartannat år fram en rapport om journalisters säkerhet och om faran med att förövarna går ostraffade. Du hittar den senaste rapporten här.
  4. Genom sitt internationella program för medie- och kommunikationsutveckling (IPDC), unikt inom FN-systemet, stärker Unesco medieutvecklingen i utvecklingsländer. Programmet prioriterar särskilt journalisters säkerhet och följer även upp eventuella rättsliga konsekvenserna av mord på journalister. IPDC stöttar varje år flertalet projekt i syfte att stärka pressfriheten, här kan du läsa mer om aktuella projekt.
  5. Unesco har sedan 1993 fört statistik över journalistmord och den statistiken finns tillgänglig i databasen Observatory of Killed Journalists. Här finns information om journalisten och om brottsutredningens status. Genom databasen ges en överblick över straffriheten runt om i världen och problematiken kring att majoriteten av förövarna går ostraffade. Du hittar databasen här.
  6. Unesco ansvarar för FN:s handlingsplan för arbete med journalisters säkerhet och problematiken med att många förövare förblir ostraffade. Handlingsplanen innehåller strategier för att stärka FN:s egna mekanismer och ett ökat samarbete med medlemsländer och andra organisationer. Du kan läsa den här. Kopplat till handlingsplanen finns även ett nyhetsbrev där genomförandet av handlingsplanen följs upp och olika initiativ uppmärksammas. Du kan anmäla dig till nyhetsbrevet här!
  7. Unesco har en mellanstatlig kommitté som behandlar brott mot mänskliga rättigheter inom Unescos verksamhetsområden. Syftet med kommittén är att via diplomatiska kanaler finna lösningar och ge upprättelse till de som sitter felaktigt fängslade. Kommittén har hittills lyckats fria över 200 personer, många av dem journalister och kulturarbetare.
  8. Unesco lanserar inom kort ett större projekt som berör de särskilda problem kvinnliga journalister möter i sin yrkesutövning, både online och offline. Projektet kommer att inkludera kurser för både journalister och mediechefer. Unesco kommer även att ta fram en bok med vittnesmål från kvinnor som berättar om de trakasserier de har varit med om och om hur de kämpar tillbaka. Läs mer om projektet!
  9. Unesco har under en längre tid utbildat domare i yttrandefrihet. I januari tidigare i år lanserade Unesco en fem veckor lång online kurs för aktörer inom rättsväsendet i Afrika. Utbildningen, som tagits fram i samarbete med Afrikas domstol för mänskliga- och folkrättigheter, är gratis.
  10. Att förstå media och information är av stor vikt för att försvara press- och yttrandefriheten. Unesco satsar stort på media- och informationskunnighet och arrangerar bland annat en årlig global konferens i ämnet. 2019 kommer konferensen att hållas i Sverige. Den arrangeras av Västra Götalands region, i samverkan med Svenska Unescorådet och Göteborgs universitet, och ska hållas i Göteborg i samband med bokmässan.