Den 13 februari är det Världsradiodagen, en dag vilken uppmärksammar radion som ett kraftfullt kommunikationsverktyg som når hela världen. Radion är speciellt viktig i glest befolkade områden och för särskilt utsatta människor, tex. analfabeter, vilka har svårt att nås av andra typer av kommunikation.

Världsradiodagen syftar till att:
» öka medvetenheten om vikten av radion som kommunikationsverktyg
» uppmuntra beslutsfattare att ge tillgång till information via radio
» stärka nätverk och internationella samarbeten mellan programföretag

» Läs mer om Världsradiodagen