6 februari arrangerade Svenska Unescorådet tillsammans med Svenska OMEP (den svenska avdelningen av en världsorganisation för förskoleutbildning), RCE Skåne som jobbar med att sprida lärande för hållbar utveckling samt Malmö högskola en konferens om lärande för hållbar utveckling med yngre barn. Syftet med konferensen var att stimulera till utvecklingsarbete på förskolor, bygga nätverk och utbyta erfarenheter och ca 300 personer deltog.

Inledningsanföranden hölls av bland andra Betty Malmberg, riksdagsledamot och ledamot i Svenska Unescorådet, hon talade om FN:s årtionde för lärande för hållbar utveckling som Unesco ansvarar för inom FN-familjen. Ordförande i Svenska OMEP- kommittén, Ingrid Engdahl talade om OMEP:s arbete att ge barn i åldrarna 0-8 år över hela världen de bästa förutsättningarna för en god uppväxt.

Unescoprofessorn och Världspresidenten för OMEP, Ingrid Pramling Samuelsson, höll ett anförande om lärande för hållbarutveckling – lokalt och globalt.

Under eftermiddagen hölls 12 parallella seminarier. Carl Lindberg, särskild rådgivare till Svenska Unescorådet, höll ett seminarium om FN:s årtionde om Utbildning för hållbar utveckling. Han belyste vikten av att utnyttja årtiondet för att få till stånd en mobilisering och hålla fast vid den rörelse som pågår över hela världen för hållbar utveckling, även efter FN:s årtionde och se till att den fortsätter.

För fler bilder se Svenska Unescorådets Facebooksida, klicka här.

Betty Malmberg
Ingrid Engdahl
Ingrid Pramling Samuelsson
Svenska Unescorådets informationsbord
Carl Lindberg