Foto: Utdrag från den digitala serieremsan Funmilayo Ransome-Kuti. Illustration av Alaba Onajin © UNESCO
Foto: Utdrag från den digitala serieremsan Funmilayo Ransome-Kuti. Illustration av Alaba Onajin © UNESCO

Unesco lanserar ”Women in African History: An E-Learning Tool” ett internetbaserad pedagogiskt verktyg. ”Ingen berättar historien om att afrikanska kvinnor är i framkanten av utveckling” säger Dr Nkopsazana Dlamini Zuma, ordförande för African Union Commission. Unesco bidrar till att förändra bilden av den afrikanska kvinnan och lyfter fram kvinnans roll för den afrikanska historien, genom användningen av informations- och kommunikationsteknologi (ICT).

Internetverktyget består av flera interaktiva pedagogiska resurser som skildrar afrikanska kvinnors centrala roll för Afrikas historia och diaspora. Plattformens syfte är att framhålla kvinnors roll för den ekonomiska, sociala, kulturella och politiska utvecklingen i Afrika och motverka fördomar och stereotyper. Målgruppen är studenter, pedagoger och lärare.

Fem afrikanska serietecknare, de flesta under 35 år, deltog i utformningen av verktyget. Illustratörer från bland annat Kongo, Frankrike och Kenya, och hip-hop artister från Senegal och USA deltog i utvecklingen av det pedagogiska materialet. Internetverktyget är i linje med 2005 års konvention om kulturell mångfald och är ett resultat av ett givande samarbete mellan intellektuella, artister, tekniker och pedagoger.

Ta del av internetverktyget här!